0544 678 46 86     0326 512 76 76     samandagyukselis@gmail.com

Eğitim Sistemimiz

Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü Ortaokul

Yükseliş koleji Ortaokul sisteminde öğrenciyi merkez alarak onlara kendini geliştirme, farklı bakış açıları kazandırma ilgi ve yeteneklerini keşfetme olanağı sunmaktadır. Böylece 5-6-7. sınıflarda yeni nesil eğitim yaklaşımı ile 'kodlama, robotik, akıl oyunları,Z-space, arduıno' gibi atölye çalışmaları ile sınavlara hazırlanması sağlanmaktadır.

Kulüp çalışmaları ve hafta sonu kursları ile tamamalanan eğitim-öğretim programlarımız sayesinde öğrencilerimizin okuldaki başarı seviyesi arttırmakta bu şekilde öğrencimizin okula bağlılığı sağlanmaktadır.

 

Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü Anadolu Lisesi

Kendini iyi tanıyıp ilgi ve yeteneklerine göre geliştirebilen, yaşadığı topluma sorumluluk duygusu içerisinde değer katan, farklılık yaratan, sorgulayan ve araştıran bireyler yetiştirir.
Bu doğrultuda okulumuzda;
Analitik düşünmeyi teşvik eden Bilim Akademisi,
Dünya ile entegresyonu sağlayan Dil akademisi,
Dünyaya farklı ve estetik gözlerle bakmayı sağlayan Sanat Akademisi,
Sağlıklı nesiller için Spor Akademisi,

Gelenek göreneklerine bağlılık ve öz saygıyı geliştirmek için Değerler Akademisi ile kanıksanmış eğitimin dışında eğitim verir. Ayrıca üniversite tanıtım gezileri ve kariyer günleri Avrupa'daki öğrencilerle entegresyon sağlayacak ERASMUS projeleri, bilimsel gelişim için TÜBİTAK projeler,üniversite ile ortaklaşa gerçekleştirilen yönetimsel ve bilimsel çalışmaların yanında girişimcilik seminerlerine de önem verilmektedir.

9. ve 10. sınıflarımızdaki benlik kazanımı, oryantasyon çalışmaları, MEB müfredatına ek olarak kazanım odaklı akademi eğitim,sosyal ve kültürel kulüp çalışmaları, analitik düşünme becerisini geliştirmek için kodlama ve robotik dersleri, metin okuma ve anlama bilgisi, temel matematik beceri dersleri.

 

Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü Fen Lisesi olarak,

Fen Lisesi teknolojik ve bilimsel müfredatı ile geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Müfredatını özenle hazırlamış olduğumuz Fen Lisesi'nde Robotik Kodlama ve Genetik dersleri yanında TÜBİTAK bilim projeleri ve üniversite ile bilimsel laboratuar çalışmaları da eğitimimize ayrıcalık katmaktadır.

Yükseliş Koleji Fen Lisesinden mezun olan öğrenciler araştırmacı, yenilikçi, sorgulayan ülkemizin geleceğe yön verecek Teknoloji ve Bilim dallarında donanımlı bireyler olarak kariyer hayatlarına bir adım önce başlamanın gururunu yaşayacaklardır. Öğrencilerimiz ayrıcalıklı Fen Lisesi eğitimi ile anlaşmalı üniversitelere kabul ve burs imkanına sahip olma ayrıcalığı yaşayacaklardır.© Tüm Hakları Saklıdır | Samandağ Yükseliş Koleji